Kategori Asas

Cara Menjumlah di Excel

Terdapat beberapa cara menjumlah di dalam Microsoft Excel. Pertama hanya gunakan tanda + bagi mencampurkan nilai dalam setiap sel. Cara kedua ialah ialah munggunakan formula SUM di mana ia lebih banyak digunakan untuk mengira jumlah untuk sel Excel yang melebihi dua sel.